krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian® 5 (v-1 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => nowosci [2] => epidian-reg-5-v-1-kg )

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Dokup utwardzacz - dostępne w dziale UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH - link

Do epidianu 5 można stosować utwardzacze w proporcjach wagowych podanych w tabeli:

Tabela przedstawia potrzebną ilość (w gramach) utwardzacza do utwardzenia 100 gram Epidianu 5

 

Czas żelowania (próbka 100g w temp. 20°C)

Epidian ® 5 + utw. Z-1 (100/12) - 33 min.

Epidian ® 5 + utw. TFF (100/26) - 17 min.

Epidian ® 5 + utw. IDA (100/50) - 40 min.

 

Zastosowanie:

Epidian® 5 stosowany jest głównie do wytwarzania

 • mas posadzkowych, gruntów do betonu,
 • klejów utwardzanych na zimno przeznaczonych do: łączenia szkła, metali, ceramiki i tworzyw termoutwadzalnych,
 • lakierów i malii
 • kitów utwardzanych w temperaturze pokojowej
 • jako spoiwo do laminatów epoksydowoszklanych
 • do zalewania elementów elektrycznych i elektronicznych.

Epidian® 5 stosowany jest również do wytwarzania kompozycji utwardzanych w wyższej temperaturze
odpowiednimi utwardzaczami, jak aminy aromatyczne, bezwodniki kwasowe, imidazole, dicyjandiamid itp., do zastosowań wymagających większej odporności termicznej, chemicznej i wytrzymałości dielektrycznej.

Właściwości fizykochemiczne:

 • Postać: wysokolepka ciecz
 • Barwa: jasnożółta. Barwa w skali Gardnera, max. 2
 • Zapach: słabo wyczuwalny
 • Temperatura wrzenia: > 200°C
 • Temperatura zapłonu: > 200°C
 • Temperatura samozapłonu: > 500°C
 • Równoważnik epoksydowy: 196 - 208
 • Liczba epoksydowa, mol/100g 0,480 - 0,510
 • Gęstość w 200C: ok. 1,17 g/cm3
 • Lepkość w 250C: 20000-30000 mPa s
 • Zawartość części nielotnych, %, min. 99,0
 • Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
 • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w: ketonach, estrach, alkoholach i węglowodorach aromatycznych

Przechowywanie
Epidian® 5 należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach magazynowych wentylowanych, suchych, w temperaturze nieprzekraczającej 30oC. Może być także przechowywany w zbiornikach magazynowych ze stali kwasoodpornej zaopatrzonych w
wężownicę do ogrzewania. Przy zachowaniu powyższych warunków przechowywania, okres ważności
wynosi 2 lata od daty produkcji.

PRODUKT POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH

 

59,00

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki