krisko.lublin.pl

wyszukaj

GUMOSIL® B (v-5kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => silikonowe-farby-impregnaty-antigraf-srodki-wzmacniajace [2] => srodki-wzmacniajace-hydrofilowe-do-materialow-budowlanych [3] => sarsil-reg-oh-100-do-waskoporowatych-mat-bud [4] => gumosil-reg-b-v-5kg-1-1-1-1-1-1-1-1 )

Dokup katalizator - symbol OL-1.

Dostępne opakowania       V-0,03 kg, V-0,10 kg, V-0,9 kg


Do Gumosilu B należy dodać 3% wag. katalizatora OL-1

Do 5 kg Gumosilu B należy dodać 0,15 kg katalizatora ol-1

Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.


 
WŁASNOŚCI: GUMOSIL® B

KRYTERIA WYBORU KAUCZUKU Nazwa wyrobu GUMOSIL® B
Typ kauczuku Kauczuk Polikondensacyjny
Krótka charakterystyka kauczuku usieciowanego Elastyczny, o małej twardości
RODZAJ FORMY Prosty tak
Złożony tak
WŁAŚCIWOŚCI FORMY Stabilność
wymiarów
nie
Elastyczność tak
Wytrzymałość na rozdzieranie nie
Odporność temperaturowa
(°C)
ok. 180
PRZED USIECIOWANIEM BAZA (część A) Kolor biały
Ciężar właściwy w 25°C,
w przybliżeniu
1,10
Lepkość
w 25°C cP,
w przybliżeniu
20.000
PRZED USIECIOWANIEM KATALIZATOR
(część B)
Symbol OL-1
Kolor słomkowy
Dawka
% wag, ok. (1)
3
SIECIOWANIE Czas przydatności w min., minimum (2) 30
Czas usieciowania w godz., maksimum 24
PO USIECIOWANIU Twardość w °Sh A ok. 30
Wytrzymałość na rozciąganie w Mpa ok. 1,5
Wydłużenie względne w % ok. 150
Skurcz liniowy w % w przybliżeniu (3) 1


UWAGI:
(1) Dawka katalizatora na 100 cz. wag. kauczuku
(2) Czas, przez który może być stosowana kompozycja kauczukowa, w temp. 23°C
(3) Po 7 dniach sezonowania w temp. 23°C

 

PRZETWARZANIE

KATALIZA
Do każdego kauczuku utwardzanego w temperaturze pokojowej przypisany jest katalizator. Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem w odpowiednich proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie. Od tego zależy jakość wykonanej później formy. Należy często odpowietrzać kompozycję przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać pod próżnią (od 30 do 60 mm słupa rtęci), tak krótko, jak to możliwe. Będzie to powodować podnoszenie jakości elastomerów (kauczuków).

REGULACJA LEPKOŚCI                       
Pasty kauczukowe (za wyjątkiem Gumosilu® AD-1) mogą być rozcieńczane poprzez dodanie do 10% rozcieńczalnika: Polastosilu® M-500 albo Polastosilu® M-200.

UTWARDZANIE ( SIECIOWANIE )
Produkty Polastosil i Gumosil utwardzają się w temperaturze pokojowej maksymalnie w ciągu 18 do 24 godz.

ZALECENIA

PRZYGOTOWANIE MODELU
Formy z kauczuków silikonowych odtwarzają z oryginału modelu) bardzo dokładnie wszystko, nawet drobne cząsteczki pyłu, dlatego model powinien być absolutnie czysty, pozbawiony pyłu, kurzu i ciał obcych. Polecane do wykonywania form kauczuki wykazują własności antyprzyczepne w stosunku do większości materiałów. Zaleca się jednak pokrywać powierzchnię modelu środkiem antyprzyczepnym np. Polsilformu® (również w opakowaniach aerozolowych), wazeliną, woskiem, parafiną itp. w celu uniknięcia 'przywierania' kauczuku do powierzchni modelu. Należy jednak sprawdzić, czy środek rozdzielający nie niszczy oryginału - modelu.

MONTOWANIE l ŁĄCZENIE CZĘŚCI WYKONANYCH Z KAUCZUKU
Części wykonane z tego samego gatunku kauczuki mogą być montowane ze sobą poprzez łączenie ich za pomocą produktu typu Silkit® lub za pomocą tego samego kauczuku. Części formy wykonane z różnych gatunków kauczuków mogą być łączone wyłącznie za pomoce produktu typu Polastosil®AC-4A

Informacja dla użytkowników:
Zawarte w niniejszej broszurze informacje podane są w dobrej wierze i bazują na naszej aktualnej wiedzy. Podane informacje powinny być sprawdzone w badaniach przed zastosowaniem produktów aby upewnić się, czy produkty są właściwe dla danego zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do technicznej modyfikacji wyrobów. Użytkownicy są odpowiedzialni za stosowanie się do lokalnych przepisów prawnych i za uzyskanie odpowiednich zaświadczeń (certyfikatów). Użytkownicy są odpowiedzialni za sprawdzenie, czy są w posiadaniu ostatniej wersji tego dokumentu - natomiast my jesteśmy zobowiązani do dostarczenia wszelkich informacji na ten temat.

440,95

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki