krisko.lublin.pl

wyszukaj

POLASTOSIL® M-60 (v-15 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => silikonowe-kauczuki-dwuskladnikowe-i-polimery-1 [2] => do-celow-elektrotechnicznych [3] => polastosil-reg-m-60-do-celow-elektrotechnicznych [4] => polastosil-reg-m-60-v-15-kg )

 Dokup katalizator - symbol OL-1.

Dostępne opakowania   V-0,03 kg, V-0,10 kg, V-0,9 kg

 (do 1 kg POLASTOSILU M60 należy dodać ok. 0,05 kg katalizatora OL-1)

Dokup podkład S-1 (zwiększa adhezję)

Dostępne opakowania   v-0,4 kg, V-5 kg

 
SILIKONOWE KAUCZUKI
DWUSKŁADNIKOWE
DO CELÓW ELEKTROTECHNICZNYCH

  • Polastosil® M-60

Informacje wstępne
Kauczuki silikonowe typu POLASTOSIL® M-60 utwardzają się w temperaturze pokojowej pod wpływem KATALIZATORA OL-1 w ilości ok 5%.

                                                                            

 DANE TECHNICZNE (przed usieciowaniem) 

Właściwości

POLASTOSIL® M-60

konsystencja

płynna pasta

Kolor

jasnoszary

Lepkość (cP) *

30 000 ± 60 000

pH

nie mniej niż 4,5

Dawka katalizatora OL-1 (% wagowy)

5

 

* Lepkość Polastosil®-u M-60 można  obniżyć poprzez dodanie ( maksymalnie do 10% ) rozcieńczalnika  Polastosil® M-500 lub Polastosil ®M-200.

 

POLASTOSIL® M-60 jest jasnoszarą cieczą o lepkości 30000 ±60000 cP i pH powyżej 4,5

 

PRZYGOTOWANIE MASY ZALEWOWEJ

Proces zabezpieczania układów  polega na  przygotowaniu kompozycji zalewowej, zalaniu nią   układu następnie  jego sezonowaniu przez około 100 godzin w temperaturze pokojowej.

 

Etapy przygotowania masy zalewowej:

  1. Odważyć POLASTOSIL ®M-60   w czystym i suchym naczyniu (np. z tworzywa sztucznego) o objętości 5 razy większej od objętości odważanego kauczuku.

     

    Uwaga! Nie zaleca się jednorazowo odważania dużych porcji kauczuku, gdyż może to być powodem    wydłużenia poszczególnych czasów operacji, tzn. czasu mieszania składników ( kauczuku z katalizatorem), czasu odpowietrzania kompozycji, czasu  zalewania układu przygotowaną masą, co w konsekwencji może  doprowadzić do utwardzenia  się kompozycji w naczyniu, w którym jest ona przygotowywana.

  2. Odważyć  zalecaną  dawkę katalizatora OL-1.

    Zaleca się umieszczenie  tak przygotowanej kompozycji w komorze próżniowej  ( 30-60 mm Hg ) celem jej odpowietrzenia. Podczas tego zabiegu, który  powinien trwać krótko ( nie przekraczać 5 minut) , kompozycja najpierw pieni się  i zwiększa swoją pierwotną objętość  do ok.5 razy, następnie wraca do objętości macierzystej ( wyjściowej)  - gdy to nastąpi należy wyłączyć próżnię i wyjąć z komory naczynie z kompozycją gotową do użycia.

  3. Wymieszać dokładnie składniki, tak aby katalizator został równomiernie   rozprowadzony w całej masie, ponieważ od tego zależy jakość wykonanego zabezpieczenia. Zaleca się umieszczenie  tak przygotowanej kompozycji w komorze próżniowej  ( 30-60 mm Hg ) celem jej odpowietrzenia. Podczas tego zabiegu, który  powinien trwać krótko ( nie przekraczać 5 minut), kompozycja najpierw pieni się  i zwiększa swoją pierwotną objętość  do ok.5 razy, następnie wraca do objętości poprzedniej ( wyjściowej)  - gdy to nastąpi należy wyłączyć próżnię i wyjąć z komory naczynie z kompozycją gotową do zalania danego układu. Układ zalewać odpowietrzoną kompozycją.

Istnieje również możliwość wykonania zabezpieczenia kompozycji, która nie była poddana operacji odpowietrzenia w komorze próżniowej, ale w takim przypadku efekt końcowy zależy m.in. od rodzaju wykonywanego zabezpieczenia, od staranności jego wykonania, jak również od wyobraźni i inwencji wykonującego dane zabezpieczenie.

 

Zabezpieczanie układów elektrycznych i elektronicznych
 
Przed przystąpieniem do zalewania układu należy go oczyścić , odtłuścić i wysuszyć. W celu m.in. zwiększenia adhezji kompozycji do podłoża  należy układ pokryć silikonowym podkładem  o nazwie PODKŁAD S-1 i suszyć w temperaturze pokojowej  przez około 1 h.

Tak przygotowany układ  należy umieścić w obudowie lub formie  i zalać kompozycją silikonową,  po czym pozostawić układ otwarty  do usieciowania, a następnie 100 godzin sezonowania w temp. pokojowej. Cyrkulacja powietrza jest bardzo ważna, ponieważ w czasie sieciowania  wydziela się alkohol etylowy, który musi być uwolniony z utwardzonej masy, w przeciwnym razie może wystąpić niekorzystne zjawisko rewersji (miejscowe niedosieciowanie zalewy).

WŁASNOŚCI  ( po usieciowaniu )

Lp.

Parametr Jednostka POLASTOSIL M-60

1.

Gęstość w 25oC ok. 

[g/cm3 ]

ok. 1,2

2.

Lepkość w 25o

[cP] (mPa.s)

45000 ± 1500

3.

Twardość

ShA

65

 4.  Zawartość cz. lotnych, max
 [%]  3

  5.

 Czas przydatności liczony od momentu
 dodania 5-8 cz. wag. Katalizatora OL-1
 (na 100 cz. wag. Polastosilu), min.

[min]

30

  6.

Czas żelowania  liczony od momentu
dodania 5-8 cz. wag. Katalizatora OL-1
(na 100 cz. wag. Polastosilu), max.

[godz.]

24

  7.

pH wyciągu wodnego

 

powyżej 4,5

 

Badanie próbek usieciowanych, sezonowanych w temperaturze pokojowej przez co najmniej 100 godzin od momentu utwardzenia

 

  8.

Oporność właściwa skrośna w temp. 20±5oC  i wilg. wzgl. powietrza 65±5%, min.

[om.cm]

1 x 1013

 9.

Oporność właściwa powierzchniowa
 w temp. 20±5oC i wilg. wzgl. powietrza    65±5%,  min.

[om]

1 x 1013

 10.

Współczynnik stratności dielektrycznej (tg δ)  przy częstotliwości 106 Hz, max.

 

 

0,015

11.

Przenikalność dielektryczna przy  częstotliwości 106 Hz, min.

 

3

12.

 Wytrzymałość dielektryczna w temp. 20±5oC  i wilg. wzgl. powietrza 65 ±5%, min.

[kV/mm]

15

13.

Odporność termiczna

[°C]

od -50 do +200°C

 14.  Odporność na prądy pełzające wg normy PN-EN 60112:2003 (CTI)

 [V]

 600

 

Magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w magazynach suchych w temperaturze nie wyższej niż 30 °C.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji

Opakowanie:

Polastosil M-60:        50 kg, 15 kg, 5 kg, 1 kg

Katalizator OL-1:       0,9 kg, 0,1 kg  0,06 kg

Atesty:

Kauczuki: HK/B/0018/01/2010
Katalizator: HK/B/0018/03/2010

 

Środki ostrożności przy posługiwaniu się wyżej wymienionymi produktami
 

KARTY CHARAKTERYSTYKI na wyroby typu Polastosil® M-60 Katalizator OL-1, Podkład S-1, zawierają informacje na temat ich środków bezpieczeństwa, zagrożenia dla zdrowia.

Kopie takich kart są możliwe do uzyskania w PHU KRISKO w Lublinie, ul. Wojciechowska 5a - tel. (0-81) 525-16-39, e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

 

UWAGI PRODUCENTA

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika  jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań.  Za  uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

Dodatkowych informacji udzielamy wszystkim zainteresowanym pocztą elektroniczną krisko@krisko.lublin.pl  lub telefonicznie (81) 525-16-39, 502-249-842

1394,85

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki