krisko.lublin.pl

wyszukaj

Utwardzacz MTB (v-40 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-epoksydowe-posadzkowe-wylewki-epoksydowe [2] => utwardzacze-do-zywic-epoksydowych [3] => utwardzacz-mtb-do-niskich-temperatur [4] => utwardzacz-mtb-v-40-kg )

 Utwardzacz MTB jest przyśpieszonym utwardzaczem aminowym. Przeznaczony do utwardzania żywic epoksydowych w temperaturach powyżej 5 st. Celsjusza i podwyższonej wilgotności powietrza.

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.

Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Towar dostępny na zamówienie

 

 
Utwardzacz MTB może być stosowany  przy utwardzaniu kompozycji epoksydowych przeznaczonych dla budownictwa, gdzie prowadzi się prace w warunkach obniżonej temperatury, często przy wysokiej wilgotności. Dobra chemoodporność takich kompozycji w wielu środowiskach agresywnych kwalifikuje utwardzacz MTB do utwardzania wykładzin antykorozyjnych w przemyśle.

UWAGA! Ze względu na dużą reaktywność Utwardzacza MTB należy przygotować mieszaninę żywicy z utwardzaczem w proporcjach możliwych do przerobu w ciągu kilku minut.

Własności:

Lepkość w 25°C: 250 - 350 (mPa s)

Liczba aminowa: 500-400 mg KOH/g

Barwa w skali Gardnera: max 1

SPOSÓB UŻYCIA:
Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się w proporcji:

EPIDIAN®6 - 100 części wagowych
Utwardzacz MTB - 39 części wagowych
                       lub
EPIDIAN®652 - 100 części wagowych
Utwardzacz MTB - 37 części wagowych

Typowe ilości utwardzacza MTB (w gramach) w przeliczeniu na 100 g żywicy

Żywica Utwardzacz
  MTB
Epidian ® 450 27
Epidian ® 5
37
Epidian ® 6 39
Epidian ® 52 39
Epidian ® 53 32
Epidian ® 560
23
Epidian ® 57 29-30
Epidian ® 62
32
Epidian ® 622 39
Epidian ® 624 36-37
Epidian ® 601 39
Epidian ® 607 36-37
Epidian ® 6011 36
Epidian ® 652 37
Epidian ® Floor G2
37
Epidian ® Floor G1 37
Epidian ® Floor S1
23
Epidian ® Floor C1
23

 ODPORNOŚĆ CHEMICZNA:

ŚRODOWISKO AGRESYWNE EPIDIAN 6 + Utw. MTB
CZAS EKSPOZYCJI 3 dni 28 dni
Woda wodociągowa + +
Wodorotlenek sodu 10% + +
Wodorotlenek sodu 30% + +
Wodorotlenek sodu 45% + +
Kwas solny 10% + +
Kwas solny stężony + +
Kwas siarkowy 20% + +
Kwas fosforowy 10% + +
Kwas azotowy 10% + +
Kwas octowy 5% + +
Kwas cytrynowy 10% + +
Węglan sodu 10% + +
Sól kuchenna 20% + +
Etanol 45% + 0
Etanol 96% + 0
Toluen 0 -
Ksylen + 0
Aceton - -
Octan etylu - -
Benzyna + +
Perhydrol 3% + +
Amoniak 10% + +

Odporność chemiczna kompozycji Epidianu®6 z utwardzaczem MTB utwardzanej w temp. pokojowej.
„+” – odporność bardzo dobra
„0” – odporność średnia
„-„ – brak odporności

UTWARDZANIE:

Utwardzanie żywic i kompozycji epoksydowych za pomocą Utwardzacza MTB w temperaturze pokojowej należy prowadzić w czasie 7 dni lub w podwyższonej temperaturze w celu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej oraz w czasie 14 dni w celu osiągnięcia odporności chemicznej. Podczas stosowania należy przygotowywać niewielkie porcje kompozycji które, zostaną zużyte w ciągu kilkunastu minut.

Czas żelowania jest uzależniony od temperatury, w której przebiega utwardzanie oraz od masy żywicy wymieszanej z utwardzaczem. Im wyższa jest temperatura otoczenia, tym krótszy jest czas żelowania, a także im większa jest masa żywicy z utwardzaczem, tym krótszy jest czas żelowania.
Pomiar czasów żelowania dla próbki 100g, przeprowadzono z zastosowaniem termostatowanej łaźni wodnej. Próbki utwardzacza i żywicy doprowadzono do badanej temperatury. Oba składniki wymieszano i umieszczono w łaźni wodnej.

Żywica Epidian ® 6                                                     Żywica Epidian ® 652


 

PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE:
po utwardzeniu w czasie 7 dni w temp. pokojowej

BADANY PARAMETR EP6 + Utw.MTB
Strzałka ugięcia, [mm]
PN-EN ISO 178:2016
6,2
Naprężenia zrywające, [MPa]
PN-EN ISO 527-1:1998
PN-EN ISO 527-2:1998
63,5
Wytrzymałość
na zginanie, [MPa]
PN-EN ISO 178:2006
60-70
Moduł sprężystości przy rozciąganiu [MPa]
PN-EN ISO 527-1:1998
PN-EN ISO 527-2:1998
3940
Wytrzymałość na ściskanie, [MPa]
PN-EN ISO 604:2006
91,7
Twardość metodą Barcola [°B]
ASTM-D 2583-07
29
Twardość metodą wciskania kulki, [MPa]
PN-EN ISO 2039-1:2002
122
Temperatura ugięcia
pod obciążeniem HDT, [°C]
PN-EN ISO 75-1:2006
PN-EN ISO 75-2:2006
45-50

 

tabela: Typowe ilości utwardzaczy w przeliczeniu na 100 cz. wag. żywicy:

 

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji.

INFORMACJE BHP:

Informacje odnośnie bezpiecznego postępowania z kompozycjami epoksydowymi dostępne są w „Instrukcji użytkowania żywic epoksydowych”.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

 Wszelki sprzęt użyty do wykonania powłoki epoksydowej należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem, np.: ACETON, nie dopuszczając do utwardzenia resztek kompozycji epoksydowej na narzędziach.

 

Dane i sugestie zawarte w tym materiale są oparte na badaniach własnych producenta CIECH SARZYNA i uważane są przez producenta za wiarygodne. Producent jednak nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z używania jego produktów. Użytkownik powinien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego zastosowaniem. UWAGA: Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

 

Dane zawarte w powyższej informacji nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

2189,40

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki