krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian® 57 (v-50 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-epoksydowe-posadzkowe-wylewki-epoksydowe [2] => zywice-modyfikowane-wylewki-epoksydowe-epidian-52-53-57-560-561-562-6011 [3] => kleje-syciwa-zalewy-spoiwa [4] => epidian-reg-57 [5] => epidian-reg-57-v-50-kg )

Cena netto: 25,90 zł/kg

 

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Epidian® 57 jest klarowną, lepką kompozycją epoksydową modyfikowaną żywicą poliestrową o barwie żółtej do jasnobrązowej. Po utwardzaniu charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na oddzieranie.

 

Możliwości stosowania:

  • klejenie na zimno metali, szkła, ceramiki, termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, skóry

 

Dokup utwardzacz - dostępne w dziale UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH - link

 

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się najczęściej utwardzacz Z-1 w proporcji:
Epidian® 57 - 100 części wagowych
Utwardzacz Z-1 - 10 części wagowych
Można stosować inne utwardzacze, np.: Utwardzacz TFF, dobór zależy od warunków utwardzania
i zastosowania utwardzonego tworzywa. Utwardzanie przy użyciu utwardzacza TFF jest możliwe w niskich
temperaturach, od 5 °C.

 

Do Epidianu 57 można także stosować także utwardzacze w proporcjach wagowych podanych w tabeli:

Tabela przedstawia potrzebną ilość (w gramach) utwardzacza do utwardzenia 100 gram Epidianu 57

 

  Typ utwardzacza
Żywica             PAT   Saduramid    
  ET IDA IDA-2 IDA-4 KT PAC 115 140 PF 10/50 TFF Z-1
Epidian 57 15 40 -   40 50-80 50-80 40-50 - 22 10

Czas żelowania (próbka 100g w temp. 20°C)

Epidian ® 57 + utw. Z-1 (100/12) - 40 min.

Epidian ® 57 + utw. TFF (100/26) - 22 min.

Epidian ® 57 + utw. IDA (100/50) - 75 min.

 

Właściwości fizykochemiczne

Postać: lepka ciecz
Barwa: jasnożółta do jasnobrązowej
Liczba epoksydowa min. 0,40 mol/100g
Temperatura zapłonu: > 200°C
Gęstość w 20
°C: 1,14 - 1,17 g/cm3
Lepkość w 25
°C: 13000 - 19000 mPas
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w: ketonach, estrach, alkoholach i węglowodorach aromatycznych

 

Parametry wytrzymałościowe Epidianu® 57 po utwardzeniu w czasie 7 dni w temperaturze pokojowej

 

Badany parametr

Ep-57+Utw.Z-1

Ep-57+Utw.TFF

Naprężenie zrywające, MPa

45-55

50-60

Wytrzymałość na zginanie, MPa

70-80

80-90

Wytrzymałość na ściskanie, MPa

65-75

50-60

Twardość metodą wciskania kulki, MPa

90-100

90-100

Temperatura ugięcia wg Martensa, °C

60-65

50-55

Wytrzymałość spoiny klejowej na ścinanie, MPa

15-20

 

Wytrzymałość spoiny klejowej metodą zginania

ze ścinaniem, MPa

Min. 2,5

 

Oporność właściwa skrośna w 20°C, Ω x cm

1,0 x 1015

 

Oporność właściwa powierzchniowa w 20°C, Ω

1,0 x 1016

 

Wytrzymałość dielektryczna, kV/mm

ok. 24

 

 

 

Odporność chemiczna Epidianu® 57 po utwardzeniu Utwardzaczem Z-1 w czasie 14 dni w temperaturze pokojowej

„ + „ - odporność bardzo dobra
„ 0 „ - odporność średnia
„ – „ - brak odporności

Czas ekspozycji - 1 miesiąc

 

Środowisko agresywne

Ep-57+Utw.Z-1

Woda wodociągowa

+

Wodorotlenek sodu 10%

+

Wodorotlenek sodu 30%

+

Kwas solny 10%

0

Kwas solny stężony

-

Kwas siarkowy 20%

0

Kwas azotowy 10%

0

Kwas octowy 5%

-

Etanol 96%

0

Ksylen

+

Aceton

-

 

Okres gwarancji dla Epidianu® 57
12 miesięcy od daty produkcji

 

Epidian® 57 posiada Atest PZH.

1592,85

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki