krisko.lublin.pl

wyszukaj

Silpasta® R (v-30 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-epoksydowe-posadzkowe-wylewki-epoksydowe [2] => zywice-modyfikowane-wylewki-epoksydowe-epidian-52-53-57-560-561-562-6011 [3] => wylewki-posadzkowe-powloki-chemoodporne [4] => epidian-reg-561-posadzka-wylewana [5] => silpasta-reg-r-v-30-kg )

SILPASTA R (a-30kg)

cena netto: 54,30 zł/kg

 

 

PASTY SILIKONOWE


CHARAKTERYSTYKA

SILPASTY otrzymuje się przez zagęszczanie olejów metylo-silikonowych różnymi napełniaczami. Mają konsystencję od półpłynnej do prawie stałej, są białe lub lekko opalizujące, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.

 

Podstawowe rodzaje past silikonowych to:
Silpasta® A o konsystencji wazeliny, lekko tiksotropowa
Silpasta® E o konsystencji wazeliny, tiksotropowa

Silpasta® R o konsystencji rzadkiego miodu

 

ZASTOSOWANIE


Przemysłowe
SILPASTA® A

  • jako środek przeciwprzyczepny w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych,

  • do smarowania szlifów szklanych, uszczelek gumowych.

SILPASTA® E

  • jako izolacja elektryczna do smarowania izolatorów, połączeń przewodów, puszek elektrycznych pracujących w środowisku dużej wilgotności lub zapyleniu.

SILPASTA® R

  • do smarowania złączy przy montażu rurociągów z PCV, przez które przepływa woda pitna.

Posiada atest PZH nr W/244/93

 

W gospodarstwie domowym
Pasty silikonowe znajdują również zastosowanie w gospodarstwie domowym jako środki do:

  • konserwacji uszczelek gumowych w samochodach, lodówkach, zamrażarkach,

  • konserwacji wyrobów z tworzyw sztucznych,

  • maskowania złącz, śrub itp.,

  • smarowania elementów trących (np.: szuflady, szlify szklane).

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WłaściwościNazwa wyrobu

Silpasta® A

Silpasta® E

Silpasta® R

Gęstość, g/cmł

1,02 ÷ 1,04 1,02 ÷ 1,04 0,97 ÷ 0,99

Penetracja, mm przed urobieniem po urobieniu

220 ÷ 260 do 300 180 ÷ 220 do 270 -

Temperatura pracy, °C

-40 ÷ 200 -40 ÷ 200 -40 ÷ 200

Ubytek masy przez 24h w temp. 200 °C, %

5 5 -

Ciepło właściwe, kcal/kq - °C

0.3 0,3 -

pH wyciągu wodnego

4 ÷ 6 4 ÷ 6 4 ÷ 6

Stała dielektryczna 100 Hz

- 2,9 -

Tangens kąta strat 100 Hz, max.

- 0,003 -

Oporność skrośna, Ω ∙ cm, min.

- 1015 -

Napięcie przebicia, kV/mm

- ~30 -

Lepkość w 20 °C, mPa ∙ s

- - 14000 ± 12000


INNE WŁAŚCIWOŚCI
Odporność cieplna past jest wysoka, podobnie jak odporność olejów, z których są otrzymywane. Wytrzymują one długotrwałe ogrzewanie w temperaturze 200 °C, ulegając nieznacznemu tylko zagęszczeniu i wypacaniu oleju.


Odporność chemiczna past silikonowych jest wysoka. Są one odporne na działanie tlenu, rozcieńczonego nadtlenku wodoru, rozcieńczonych roztworów kwasów i zasad, amoniaku. Nie rozpuszczają się w olejach mineralnych, alkoholach, glikolu i glicerynie. Pasty nie powodują
pęcznienia tworzyw sztucznych i gumy. Stężony kwas siarkowy, fluorowodorowy i alkalia rozpuszczają pasty, a węglowodory aromatyczne, estry i chlorowcopochodne organiczne wypłukują z nich oleje.


Hydrofobowość past jest zbliżona do hydrofobowości olejów silikonowych i zwiększa się po wygrzaniu powierzchni posmarowanych pastą. Dobrze rozsmarowują się po powierzchni metali zwiększając ich odporność na korozję oraz zmniejszając przyczepność.


SPOSÓB UŻYCIA:
posmarować powierzchnię niewielką ilością pasty.


Okres gwarancji:
wynosi 18 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania
Pasty silikonowe pakowane są w:
puszki metalowe lub z tworzyw sztucznych pój. 0,15,1l
wiaderka metalowe lub z tworzyw sztucznych pój. 15, 20l
hoboki metalowe pój. 50l

Magazynowanie
Pasty silikonowe należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach magazynowych suchych w temperaturze od -40 do +50 °C. Bezpośrednio przed użyciem należy pastę reklimatyzować przez 24 godziny w temperaturze otoczenia.


Zagadnienia BHP i PPOŻ
Pasty silikonowe są obojętne fizjologicznie, nie wywierają szkodliwego działania na organizm człowieka; jednak w razie przypadkowego ich spożycia mogą powodować dolegliwości
gastryczne. W temp. powyżej +50 °C, u osób bardzo wrażliwych znajdujących się w pomieszczeniach mało wentylowanych, mogą wywołać lekkie podrażnienie śluzówek oczu. Pasty silikonowe są trudnopalne i nie mają właściwości wybuchowych. Temperatura zapłonu oleju silikonowego będącego głównym składnikiem past (ok. 90%) wynosi 300 °C.


Transport
Pasty silikonowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia opakowania przed opadami atmosferycznymi i przed nagrzaniem do temperatury powyżej 50 °C. Pasty silikonowe nie podlegają przepisom RID/ADR.


Uwagi producenta
Dane zawarte w niniejszej ulotce przedstawiają aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie. Naszą intencją jest przekazanie
użytkownikowi podstawowych informacji dotyczących możliwości zastosowania naszego wyrobu. Użytkownik powinien adaptować dane do własnych potrzeb i możliwości.

2003,70

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki