krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian® 1 (worek 25 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-epoksydowe-posadzkowe-wylewki-epoksydowe [2] => zywice-podstawowe-epidian-010-011-012-1-2-3-4-5-6 [3] => epidian-reg-1 [4] => epidian-reg-1-worek-25-kg )

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

dostępny na zamówienie - zapytaj o dostępność!

 
Zastosowanie:
Epidian® 1 stosowany jest głównie jako żywica podstawowa do wytwarzania lakierów rozpuszczalnikowych, utwardzanych w temperaturze pokojowej poliaminami alifatycznymi, poliaminoamidami lub ich adduktami. Stanowi również bazę do wytwarzania klejów i spoiw do laminatów epoksydowo-szklanych, preimpregnatów itp., utwardzanych na gorąco np. dicyjanodiamidem.

 

Właściwości fizykochemiczne:

 • Postać: ciało stałe w postaci nieregularnych, klarownych płatków
 • Barwa: jasnożółta. Barwa 40 % r-ru w butylodiglikolu w skali Gardnera, max 1
 • Zapach: bardzo słabo wyczuwalny
 • Temperatura wrzenia: nie dotyczy
 • Temperatura mięknienia metodą „pierścień i kula” : 63 - 800C
 • Temperatura zapłonu: > 2500C
 • Temperatura samozapłonu: > 5000C
 • Równoważnik epoksydowy: 434 - 555
 • Liczba epoksydowa, mol/100g 0,180 – 0,230
 • Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
 • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: ketony, estry, alkohole i węglowodory aromatyczne

 

 

Przechowywanie:

Epidian® 1 należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych, nienasłonecznionych pomieszczeniach magazynowych w temperaturze nieprzekraczającej 20oC. Przy zachowaniu powyższych warunków przechowywania, okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

PRODUKT POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH

 

W ofercie są dostępne także wersje: Epidian 1 R1, 1 R2, 1 R3, różniące się właściwościami fizykochemicznymi.

1248,45

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki