krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 104 AWTP (a-1100kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => konstrukcyjne-ogolnego-stosowania-polimal-1094-awtp-1 [3] => polimal-104 [4] => polimal-104-awtp-a-1000kg-kopia-51676 )

Polimal 104 AWTP, 104 AWTP-2

A - żywica o obniżonej zawartości styrenu
W - żywica z barwnym wskaźnikiem utwardzania
T - żywica tiksotropowana
P - żywica z przyśpieszaczem kobaltowym

 Do ceny należy doliczyć kaucję za kontener w wysokości 800 zł. Kaucja jest zwracana po odebraniu kontenera

Cena netto: 12,80 zł/kg

Polimal 104 AWTP jest żywicą ortoftalową konstrukcyjną, tiksotropowaną, przyspieszoną, o niskiej emisji styrenu oraz systemem barwnego wskaźnika utwardzania.

 

Zastosowanie

 

Polimal® 104 AWTP zalecany jest do produkcji laminatów poliestrowo szklanych i polimerobetonów.

 

Charakterystyka żywicy

 

Polimal® 104 AWTP jest nienasyconą żywicą poliestrową, ortoftalową z niskim szczytem termicznym podczas utwardzania oraz małym skurczem polimeryzacyjnym.

 

 Zalety stosowania żywicy:

 

- pozwala wprowadzić dużą ilość wypełniacza,

- łatwiejsze mieszanie i wylewanie,

- bardzo dobre parametry wytrzymałościowe utwardzonej żywicy (odporność termiczna, twardość)

 

Inne dostępne wersje:

  • Polimal 104 AWTP-2 -  wersja letnia, wolniejszy czas żelowania, laminaty o grubości pow. 5 mm

 

 

Typowe parametry Polimal 104 AWTP

Parametr badany/norma

Jedn.

Wartość

Lepkość, (w 25°C)

wg. DIN 53015

mPa s

300-400

Czas żelowania (w 25°C)

wg. PN-EN ISO 2535:

min

14-24

Temperatura max.

wg. DIN 16945

ºC

160

Liczba kwasowa

Mg KOH/g

max 25

Wytrzymałość na ściskanie

wg. PN-EN ISO 604:2004

MPa

120

Naprężenie przy zerwaniu

wg. PN-EN ISO 527-1:1998

wg. PN-EN ISO 527-2:1998

MPa

70

Moduł sprężystości przy zginaniu

wg. PN-EN ISO 178:2003

MPa

3600

Udarność

wg. PN-EN ISO 179-1:2004

kJ/m2

10

Wydłużenie względne przy zerwaniu

wg. PN-EN ISO 527-1:1998

wg. PN-EN ISO 527-2:1998

%

3,6

Temp. ugięcia pod obciążeniem (HDT)

wg. PN-EN ISO 75-1:2004

wg. PN-EN ISO 75-2:2004

ºC

min 93

Twardość metodą Barcola

ASTM-D 2583-95

°B

43

Okres gwarancji

miesięcy

6

czas żelowania: z: 1,1 % MEKP (np.Luperox K-1, lub Metox 50W)

1,0 % przyspieszacza Co 1 %

 

 

Warunki magazynowania

 

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

 

Warunki przetwarzania

 

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C.

Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.

Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując 1,2 –1,5 utwardzacza MEKP oraz 1,5-2 % przyśpieszcza kobaltowego 1 % (zależnie od warunków przetwórstwa).

 

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

 

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem

 

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

17318,40

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki