krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 1602 APyS (a-20 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => konstrukcyjne-ogolnego-stosowania-polimal-1094-awtp-1 [3] => polimal-1602-apys-3 [4] => polimal-1602-apys-a-20-kg )

POLIMAL 1602 APyS    20kg

 


Towar dostepny na zamówienie. Termin realizacji 7-10 dni

 

 

Zastosowanie

 

Polimal® 1602 APyS, przeznaczony jest do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych o obniżonej palności.
Skrzynka do rozdzielnic nisko-napięciowych na bazie Polimal ® 1602 APyS posiada pozytywną ocenę :
- wydaną przez CTO Gdańsk Nr RO-97/B-323 (badania według normy BN-91/8870-08),
- Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej CNBO w Józefowie - orzeczenie Nr 28/BM/98

Charakterystyka żywicy

Polimal 1602 APyS to żywica konstrukcyjna, ortoftalowa, przyspieszona, o obniżonej emisji styrenu, oraz niskiej ściekalności z pionowych powierzchni.
Jest kompozycją żywiczną zawierającą wypełniacze i barwniki, które nadają produktowi białą barwę
i właściwości uniepalniające.

Zalety stosowania

dobre parametry przetwórcze takie jak:
- wydajność,
- krótki czas żelowania,
- krótki czas utwardzania,
- niski szczyt termiczny.

Typowe parametry Polimal 1602 APyS

 

Parametr badany/norma

 

Jedn.

 

Wartość

Lepkość,Brookfield; w 25°C

wg DIN 53015

mPa s

220÷280

Czas żelowania, w 25°C

wg ISO 2535

min

10÷20

Wytrzymałość na zginanie
wg PN-EN ISO 178:2003

MPa

50

Udarność
wg PN-EN ISO 179-1:2004

kJ/m2

5-6

Temp.ugięcia pod obciążeniem (HDT)
wg ISO 75

°C

100

czas żelowania:
2% MEKP średnioaktywnego [Luperox
® K-1]

 Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

 

Warunki przetwarzania

 

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temp. powyżej 15°C. Przed zastosowaniem żywicę wymieszać.
Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.
Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, w pn. 1kg żywicy: ok. 20 ml utwardzacza MEKP np. Luperox K-1.
Zmniejszając ilość utwardzacza [korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy], można obniżyć szczyt temperaturowy.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

 

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem.

661,74

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki