krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian® 561 (a-5 kg) niebieskie kolory - (N3, N-5) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => technologia-solid-surface-polimal-127 [3] => polimal-127 [4] => epidian-reg-561-a-5-kg-kolor-niebieski-n3-n-5-1-1-1-1 )
Cena netto: 22,60 zł/kg

 

EPIDIAN 561

 

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.

Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Dostępne kolory Epidianu 561:


 

 

W skład systemu posadzkowego 561 wchodzą:

 • Epidian® 560 + utwardzacz ET - proporcje (100/11) (gruntowanie podłoża) - link
 • Epidian® 561 + utwardzacz ET - proporcje (100/10) lub Epidian® 561 + utwardzacz IDA - proporcje (100/25) (warstwa podstawowa)

 

Epidian® 561 należy nanosić na zagruntowane podłoże

Dokup preparat gruntujący: Epidian® 560 - link, lub Epidian® 6011 - link

Epidian® 560 o mniejszej lepkości ma lepsze właściwości penetracyjne, 
Epidian® 6011 może służyć jako grunt, a także jako spoiwo do piasku kwarcowego (szpachla do ubytków w posadzce, lub masa do wykonania cokolika).

 

Powłoka zasadnicza - kolorowa: Epidian® 561 + utwardzacz

 

Skład:

Składnik A — modyfikowana żywica epoksydowa: Epidian® 561 z pigmentami i wypełniaczami,
Składnik B —  utwardzacz ET, lub utwardzacz IDA

 

Dokup utwardzacz - dostępne w dziale UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH - link

Dokup piasek kwarcowy - dostępne w dziale WYPEŁNIACZE - link

 

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się:

 

utwardzacz ET (posadzka matowa) w proporcji:
Epidian® 561 - 100 części wagowych
Utwardzacz ET - 10 części wagowych

lub utwardzacz IDA (posadzka z wysokim połyskiem) w proporcji:

Epidian® 561 - 100 części wagowych
Utwardzacz IDA - 25 części wagowych

Przed użyciem składniki należy dokładnie wymieszać

 

Zużycie (posadzka o grubości 3mm):

 

 

GRUNTOWANIE

Epidian® 560

0,18 do 0,36 kg/m2

+ utwardzacz ET

Piasek kwarcowy

ok. 1,5 kg/m2

 

WARSTWA PODSTAWOWA

Epidian® 561

ok. 3,54 - 3,81 kg/m2

+ utwardzacz ET

Lub Epidian® 561

ok. 3,12 – 3,36 kg/m2

+ utwardzacz IDA

 

ZASTOSOWANIE:

Epidian® 561 jest kompozycją epoksydową o dobrej odporności mechanicznej i chemicznej. Szczególnie zalecany jest do wylewania posadzek na podłożu betonowym w obiektach budownictwa przemysłowego w tym również w branży żywnościowej oraz użyteczności publicznej, a także w pomieszczeniach mieszkalnych na przykład:

 • hale i korytarze w zakładach przemysłowych,
 • garaże, zajezdnie autobusowe,
 • pomieszczenia techniczne w biurach i szkołach,
 • magazyny, mleczarnie, browary, zakłady spożywcze,
 • łaźnie, pomieszczenia socjalne,
 • pomieszczenia sterylne w zakładach farmaceutycznych
 • hale wystawowe,
 • sklepy,
 • obiekty reprezentacyjne.

 

Wykonanie:

Składniki kompozycji posadzkowej należy dokładnie wymieszać w następujących proporcjach wagowych:

 

Epidian® 561

100 cz.wag.

Utwardzacz ET

10 cz.wag.

lub

Epidian® 561

100 cz.wag.

Utwardzacz IDA

25 cz.wag.

 

 

Operację mieszania wykonać w następujący sposób:

do wymieszanej, barwnej żywicy dodać odpowiednią ilość utwardzacza i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym do momentu uzyskania jednorodnej masy. Można stosować wiertarki o maksymalnej prędkości do 400 obr/min. Tworzenie się smug wskazuje, że masa jest niedostatecznie wymieszana. Należy zwracać uwagę, czy masa jest jednorodna, tj. czy nie zmieszana żywica nie przylgnęła do ścian i dna naczynia. Zachować możliwie krótki okres mieszania 3-5 minut (zbyt długie mieszanie powoduje silne napowietrznienie masy).

Po wymieszaniu przelać mieszaninę do innego naczynia (najlepiej z polietylenu), ponownie wymieszać, po czym wylać na zagruntowaną powierzchnię i równomiernie rozprowadzić na wymaganą grubość za pomocą kielni, szpachli lub rakli dystansowej.

Świeżo naniesioną masę posadzkową starannie odpowietrzyć “wałkując” ją wałkiem z twardego włosia lub tworzywa. Najlepiej przygotować niewielkie porcje mieszaniny (ok. 10 kg). Jeżeli istnieje możliwość szybkiego przerobu, można przygotować większą ilość mieszaniny do 50 kg, stosując odpowiednie mieszarki. Czas do momentu zmieszania składników do rozprowadzenia masy na podłożu nie może przekraczać kilkunastu minut.

 

Przygotowanie podłoża:

Jednym z głównych czynników decydujących o jakości posadzki jest prawidłowo przygotowane podłoże betonowe o odpowiedniej wytrzymałości. Jego minimalna wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić 25 MPa, a na rozciąganie 1,5 MPa. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią

zgodnie z metodami stosowanymi w budownictwie. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni. Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być czysta, sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 4%) oraz chłonna (odpowiednio szorstka). Należy dokładnie usunąć zanieczyszczenia takie, jak: stwardniały tynk, mleczko cementowe, resztki farby oraz substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary). Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni m.in.: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie itp. Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć (najlepiej odkurzaczem przemysłowym). Ubytki i nierówności podłoża zagruntować, wypełnić i wyrównać szpachlówką epoksydową, zachowując pewną szorstkość, zwiększającą przyczepność nakładanej powłoki.

 

DANE TECHNICZNE:

 

Właściwości składników kompozycji epoksydowej przed utwardzeniem.

 

Właściwości

Składnik A
Epidian® 561

Składnik B
Utwardzacz ET

Składnik B
Utwardzacz IDA

charakterystyka chemiczna

modyfikowana żywica epoksydowa z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy

modyfikowana poliamina alifatyczna

modyfikowana
dwuamina
cykloalifatyczna

postać

 

gęsta masa

nisko lepka ciecz

nisko lepka ciecz

kolor

wg. katalogu barw

od jasnożółtego do jasnobrązowego

od jasnożółtego do jasnobrązowego

gęstość w temp. 25°C, g/cm3

ok. 1,40

1,02÷1,05

1,01÷1,03

lepkość w temp. 25°C, mPa s

1500÷8000

200÷300

150÷300

 

 

Właściwości fizyczne posadzek

 

Właściwości

SYSTEM 561

Gęstość w stanie nieutwardzonym (g/cm3)

1,30-1,40

Skurcz liniowy (%)

0,20

Wytrzymałość na zginanie (MPa)

25

Wytrzymałość na ściskanie (MPa)

50

Twardość metodą ściskania kulki (MPa)

80

Odporność na uderzenia metodą pośrednią (mm2)

100

Odporność na ścieranie: tarczą Boehmego (cm3/50 cm2)

25

Odporność na ścieranie: udarowe (aparat RS-1) (liczba obrotów)

5000

Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni suchej

0,24

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej* (1/°C)

4,5·10-5

Przyczepność do betonu (MPa)

1,2

Nasiąkliwość wodą po 28 dniach (%)

1,0

Klasyfikacja ogniowa wyrobu

trudno zapalny

Zakres temperatur eksploatacji (°C)

-30 ÷ +80

* w zakresie temperatur 0-40°C

 

 

Chemoodporność posadzek wykonanych na bazie Epidianu® 561

Chemoodporność/ metoda badań

Próbki sezonowano przez okres 14 dni w temperaturze pokojowej (ok. 20°C). Następnie całkowicie zanurzono w agresywnych roztworach na 1 miesiąc, oceniając wpływ poszczególnych mediów na zmianę masy próbki i jej wygląd.

Kryteria oceny odporności chemicznej próbki

'+' — odporność bardzo dobra (dopuszczalne lekkie zmatowienie),
'±' — odporność średnia (dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy i zmatowienie),
'—' — brak odporności (duże zmiany barwy, uszkodzenie struktury).

 

Środowisko

SYSTEM 561

SYSTEM 561 Lux

Kwas solny 10%

+

+

Kwas solny stężony

+

±

Kwas azotowy 10%

+

+

Kwas siarkowy 20%

+

+

Kwas fosforowy 10%

+

±

Kwas octowy 5%

+

+

Wodorotlenek sodu 10%

+

+

Wodorotlenek sodu 30%

+

+

Amoniak 10%

+

+

Sól kuchenna 20%

+

+

Alkohol etylowy 45%

+

+

Alkohol etylowy 96%

+

±

Ksylen

+

+

Benzyna

+

+

138,99

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki