krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 104 N-1 (a-50kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => zbiorniki [3] => polimal-104-3 [4] => polimal-104-n-1-a-50kg-1 )

Cena netto: 14,40 zł/kg

 

Zastosowanie

 

Polimal® 104 zalecany jest do produkcji wyrobów wzmocnionych włóknem szklanym i kompozycji żywiczno mineralnych.

 

Charakterystyka żywicy

 

Polimal® 104 jest nienasyconą żywicą poliestrową, ortoftalową, niskolepką, średnioaktywną.

 

Zalety stosowania żywicy:

 

  - nielepiąca powierzchnia po utwardzeniu

- pozwala wprowadzić dużą ilość wypełniacza,

- łatwiejsze mieszanie i wylewanie,

- bardzo dobre parametry wytrzymałościowe utwardzonej żywicy (odporność termiczna, twardość)

 

Typowe parametry Polimal 104

Parametr badany/norma

Jedn.

Wartość

Lepkość, (w 25°C)

wg. DIN 53015

mPa s

200-250

Czas żelowania (w 25°C)

wg. PN-EN ISO 2535:

min

14-24

Reaktywność:

od 25 ºC do 35 ºC

 

od 25 ºC do temp. max

temp. max

wg. DIN 16945

ºC

 

14-24

40

140-180

Moduł rozciągania

wg. PN-EN ISO 527-1

wg. PN-EN ISO 527-1

MPa

3600

Wytrzymałość na zginanie

wg. PN-EN ISO 178-2003

MPa

130

Wydłużenie względne przy zerwaniu

wg. PN-EN ISO 527-1:1998

wg. PN-EN ISO 527-2:1998

MPa

70

Moduł sprężystości przy zginaniu

wg. PN-EN ISO 178:2003

MPa

3600

Udarność

wg. PN-EN ISO 179-1:2004

kJ/m2

10

Wydłużenie względne przy zerwaniu

wg. PN-EN ISO 527-1:1998

wg. PN-EN ISO 527-2:1998

%

3,5

Temp. ugięcia pod obciążeniem (HDT)

wg. PN-EN ISO 75-1

wg. PN-EN ISO 75-2

ºC

min 90

Twardość metodą Barcola

ASTM-D 2583-95

°B

40

Okres gwarancji

miesięcy

6

czas żelowania: z: 1,1 % MEKP (np.Luperox K-1, lub Metox 50W)

1,0 % przyspieszacza Co 1 %

 

 

Warunki magazynowania

 

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

 

Warunki przetwarzania

 

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C.

Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.

Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując 1,2 –1,5 utwardzacza MEKP oraz 1,5-2 % przyśpieszcza kobaltowego 1 % (zależnie od warunków przetwórstwa).

 

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

 

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem

 

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

885,60

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki