krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 109 (a-50kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => zbiorniki [3] => polimal-109-2 [4] => polimal-109-a-50kg-1 )

 Cena netto: 16,00 zł/kg

Zastosowanie

Polimal 109 zalecany jest do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych, zwłaszcza wielkowymiarowych, sztywnych, metodą ręczną.

Charakterystyka żywicy

Polimal 109 to żywica ogólnego stosowania, konstrukcyjna, ortoftalowa, sztywna.

Zalety

  • dobre parametry wytrzymałościowe po utwardzeniu uzyskuje się suchą powierzchnię
    o dużej twardości,

  • charakteryzują się stosunkowo niskim skurczem polimeryzacyjnym,

  • dużą sztywnością i twardością wyrobu.

  • umożliwia to stosowanie żywic do produkcji form poliestrowo-szklanych.

Dostępne wersje:

- Polimal 109 A - o niskiej emisji styrenu,

- Polimal 109-32 K- o niższej lepkości,

Typowe parametry Polimal 109.

Parametr badany/norma

Jednostka

Wartość

Lepkość (w 25°C)

wg. DIN 53015

mPas

550 - 750

Czas żelowania(25°C)

wg. ISO 2535

Min

15-35

Wytrzymałość na zginanie

wg. ISO 178

MPa

110

Wytrzymałość na rozciąganie

wg. ISO 527

MPa

62

Moduł rozciągania

wg. ISO 527

MPa

4100

Wydłużenie przy rozciąganiu

wg. ISO 527.

%

1,7

Udarność, min.

wg. ISO 179

kJ/m2

7,4

Odporność termiczna

wg. ISO 75

°C

60

Twardość Barcola

wg. ASTM D 2583

°B

45

Okres gwarancji

miesięcy

6

czas żelowania :0.4 % przyspieszacza kobaltowego 1%Co

2,0 % MEKP średnio reaktywnego [Luperox® K-1]

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania.

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy

posiadającej temp. powyżej 15°C. Polimal 109A

w zbiorniku, w opakowaniach jednostkowych

mieszać przed zastosowaniem.

Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.
Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, na 1kg żywicy: przyspieszacz kobaltowy 1% Co w ilości 4-25 ml, oraz 20 ml utwardzacza MEKP
(np. Luperox K-1).

Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza (w zakresie j.w.). Zmniejszając ilość utwardzacza [korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy], można obniżyć szczyt temperaturowy. Wymaga to zwiększenia ilości przyspieszacza w celu zachowania czasu żelowania.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem

 

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

984,00

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki