krisko.lublin.pl

wyszukaj

SARSIL® W (v-45 kg) + utwardzacz W (v-1,8 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => zelkoty [3] => podstawowe-izoftalowe-orto-izo [4] => kolor-oranz-3 [5] => sarsil-reg-w-v-45-kg-utwaedzacz-w-v-1-8-kg )

Silikonowy środek do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża.

 CHARAKTERYSTYKA
SARSIL® W
jest dwuskładnikowym roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
Kolor: słomkowa ciecz
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się

PRZEZNACZENIE
SARSIL® W
przeznaczony jest do wzmacniania i równoczesnej hydrofobizacji tynków cementowo-wapiennych i każdego rodzaju nasiąkliwych, porowatych materiałów stosowanych w budownictwie, głównie; piaskowca, kamienia wapiennego, cegły silikatowej i klinkierowej, dachówki, kostki
brukowej.

Doskonały do konserwacji starych, zniszczonych elewacji obiektów zabytkowych i pomników. Środek można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetonowych i sprężonych wymagających ochrony antykorozyjnej. Charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności i wzrost odporności mechanicznej. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie.

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża
Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, oczyszczona z brudu, soli, obcych warstw i porostów, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być powierzchniowo suche. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton, spoiny w elewacjach kamiennych można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni od wykonania tych prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową.

Nakładanie
Przed przystąpieniem do impregnacji należy do SARSIL-u® W dodać 4% Utwardzacza W (40g + 1000g SARSIL® W) i dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną mieszaninę zaleca się zużyć w ciągu 7 dni. Prace należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30 °C. Przy niższej temperaturze efekt hydrofobowy, a zwłaszcza efekt wzmocnienia jest opóźniony. Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. W zależności od potrzeb biorąc pod uwagę; rodzaj, porowatość, stopień zwietrzenia materiału, impregnację należy wykonać min. dwukrotnie metodą „wilgotne na wilgotne'. (Drugą i kolejne warstwy nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność: 1,5 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.
Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

SARSIL® W:

wzmacnia i chroni powierzchnie materiału,

doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat,

wpływa na wzrost odporności mechanicznej i podwyższa mrozoodporność,

równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonalej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

zachowuje własności „oddechowe' podłoża, nie zmienia kolorystyki natomiast ożywia naturalny kolor materiału,

redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,

zabezpiecza przed powstawaniem grzybów i porostów.

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem impregnującym SARSIL® W należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, odzież ochronną, nakrycie głowy. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać masek na nos i usta. Przy pracach z SARSIL'em® W należy zachować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

Magazynowanie:
Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji:
12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania:
200, 50, 5, 1 L

Aprobaty i Atesty:

    • Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-4013/2012

    • Aprobata Techn. IBDiM Nr AT/2007-03-2227

    • Atest PZH Nr HK/B/1210/01/2009

    • Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w ToruniuUWAGI PRODUCENTA
Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie
możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

1750,01

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki