krisko.lublin.pl

dobierzłańcuch do swojego samochodu

/ /
felga / szerokość / profil

GUMOSIL® S (v-5 kg) 

Array ( [0] => lancuchy [1] => do-samochodow-terenowych-vanow-i-dostawczych-1-1 [2] => gumosil-reg-s-v-5-kg-1 )

Cena netto

Dokup katalizator N
Do 5 kg Gumosilu S należy dodać 0,25 kg katalizatora N

Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

 

CHARAKTERYSTYKA
Kauczuk dwuskładnikowy typu  GUMOSIL®utwardza się pod wpływem katalizatora N w układzie kondensacyjnym.
Główne obszary zastosowania tego typu kauczuku to:

  • dekoracja, sztukateria: odlewy, rozetki sufitowe, statuetki, świece ozdobne, figurki,

  • renowacja zabytków: wykonywanie form pomników, skamieniałości archeologicznych itp.,

  • ceramika: wzorce i formy  do artystycznego, domowego i przemysłowego wytwarzania ceramiki i porcelany,

  • elementy artystyczne: rzeźby, maski, specjalne elementy ozdobne, statuetki, płaskorzeźby,

  • technika: prototypy i elementy do sprawdzania wycieku i korozyjności, wykonywanie form do zastosowań  technicznych i przemysłowych (np. części samochodowe, RTV, AGD),

  • tampodruk: wykonywanie tamponów drukarskich.

 

WŁASNOŚCI:

KRYTERIA WYBORU KAUCZUKU

Nazwa wyrobu

GUMOSIL® S

Typ kauczuku

Kauczuk polikondensacyjny

Krótka charakterystyka kauczuku usieciowanego

Elastyczny, o małej twardości i  dużej wytrzymałości na rozciąganie

RODZAJ FORMY

Prosty

tak

Złożony

tak

Elastyczność

tak

Wytrzymałość na rozdzieranie

tak

Odporność temperaturowa
(°C)

max 180

PRZED USIECIOWANIEM BAZA (część A)

Kolor

biały

Ciężar właściwy w 25°C,
w przybliżeniu

1,08

Lepkość
w 25°C cP,
w przybliżeniu

30.000

PRZED USIECIOWANIEM KATALIZATOR
(część B)

Symbol

Katalizator N

Kolor

słomkowy

Dawka 
cz. wag,   (1)

5

SIECIOWANIE

Czas przydatności w min., minimum (2)

 30

Czas usieciowania w godz., maksimum (4)

10


PO USIECIOWANIU

Twardość w °Sh A

ok. 25

Wytrzymałość na rozciąganie w MPa

ok. 3.5

Wydłużenie względne w %

ok. 450

   

Skurcz liniowy w % w przybliżeniu (3)

 max. 0.4

UWAGI:
(1) Dawka katalizatora na 100 cz. wag. kauczuku
(2) Czas, przez który może być stosowana kompozycja kauczukowa, w temp. 23°C
(3) Po 7 dniach sezonowania w temp. 23°C

(4) Czas sieciowania uzależniony jest od rodzaju katalizatora, temperatury otoczenia i wilgotności względnej

MATERIAŁY DO REPRODUKCJI 
W formach silikonowych może być odlewanych wiele syntetycznych i naturalnych materiałów jak np.:  naturalny lub syntetyczny wosk,  beton z wypełniaczami, gips, zdobnicze roboty tynkarskie, żywice: wypełnione poliestrowe lub epoksydowe.

PRZETWARZANIE /KATALIZA
Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem N w odpowiednich proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie, ponieważ od tego zależy jakość wykonanej później formy. Zaleca się odpowietrzenie kompozycji przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać w komorze ciśnieniowej pod próżnią (od 30 do 60 mm słupa rtęci) do momentu całkowitego usunięcia powietrza tj. ok. 3-5 min. Proces odpowietrzania wpływa na wzrost odporności mechanicznej elastomerów.

REGULACJA LEPKOŚCI  I TWARDOŚCI                    
Pasta kauczukowa może być rozcieńczana poprzez dodanie maksymalnie do 10% rozcieńczalnika: Polastosil®u M-200  lub Polastosil®u M-500. Aby natomiast obniżyć twardość można zastosować olej silikonowy typu Polsil OM-100. Dawkowanie w zależności do uzyskania potrzebnej twardości. Każde 2% preparatu Polsil®u OM-100 obniża twardość o około 1oSh A.

UTWARDZANIE (SIECIOWANIE)
Kauczuk typu Gumosil®S  utwardza  się w temperaturze pokojowej pod wpływem katalizatora N w czasie
10 godz. przy zastosowaniu 5 cz.wag. katalizatora.Przy niskiej wilgotności względnej i temperaturze czas sieciowania może się wydłużyć.

PRZYGOTOWANIE MODELU
Formy z kauczuków silikonowych odtwarzają z oryginału modelu wszystko bardzo dokładnie, nawet drobne cząsteczki pyłu, dlatego model powinien być absolutnie czysty, pozbawiony pyłu, kurzu i ciał obcych. Polecane do wykonywania form kauczuki wykazują własności antyprzyczepne w stosunku do większości materiałów. W celu uniknięcia „przywierania” kauczuku do powierzchni modelu zaleca się jednak pokrywać powierzchnię modelu środkiem antyprzyczepnym stosując np. wazelinę, wosk, parafinę itp. Należy jednak sprawdzić czy środek rozdzielający nie niszczy oryginału - modelu. Aby zapobiec przyleganiu wylewanej kompozycji do formy zaleca się zabezpieczyć formę środkiem oddzielającym Polsilform®. Użycie Polsilform®u  umożliwia także łatwiejsze rozformowywanie, a także wydłuża żywotność form.

MONTOWANIE l ŁĄCZENIE CZĘŚCI WYKONANYCH Z KAUCZUKU
Części wykonane z tego samego gatunku kauczuki mogą być montowane ze sobą poprzez łączenie ich za pomocą Polastosilu  AC-4A  lub tego samego kauczuku (jeżeli nie nastąpiło całkowite usieciowanie). Części formy wykonane z różnych gatunków kauczuków mogą być łączone wyłącznie za pomocą  Polastosil®u  AC-4A , natomiast  niewielkie ubytki w formach można wypełniać stosując szczeliwo Silkit® 1F -  produkty oferowane przez nasz Zakład.

DODATKI TIKSOTROPUJĄCE
W celu regulacji płynności kauczuków należy zastosować środek tiksotropujący Gumosil® PC-12 w proporcjach ok. 2 cz. wag. na 100 cz. wag kauczuku. Płynność kauczuku można dobrać indywidualnie przez zwiększenie lub zmniejszenie ilości  Gumosil®u PC-12 od 0,5 d0 2 cz. wag. Dodatki tiksotropujące przyspieszają proces żelowania kauczuków.

Okres gwarancji:  9 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: 50, 15, 5, 1 kg

Magazynowanie: przechowywać o oryginalnych opakowaniach, w magazynach suchych , w temp. nie wyższej niż 30°C.

Informacja dla użytkowników
Zawarte w niniejszej ulotce informacje podane są w dobrej wierze i bazują na naszej aktualnej wiedzy. Podane informacje powinny być sprawdzone w badaniach przed zastosowaniem produktów aby upewnić się, czy  są one  właściwe dla danego zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do technicznej modyfikacji wyrobów.

461,85

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki